Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘warmtecentrale’

Verdeeldheid in Kernhem

Afgelopen weekend was er al het eerste bericht in de Edese post met updates rondom de warmtecentrale die Kernhem op temperatuur moet houden. De Edese Post weidt er vandaag nog een bericht aan. Waar het artikel van 18 juni nog eindigde met een bewoner die de informatie voorziening uitstekend vondt, is het artikel van vandaag een andere mening toegedaan.
EDE – In basisschool De Meander was vorige week een inloop over de huidige, tijdelijke warmtecentrale in Kernhem en een mogelijke definitieve oplossing voor de toekomstige warmtelevering. De meningen zijn verdeeld over de juiste informatieverschaffing.

Kindveilig Kernhem noemt de verstrekte informatie onduidelijk en juist verwarrend. ,,Na een recente uitbreiding door NUON is het vermogen van een van de twee containers vergroot van 2,5 Megawatt naar 7,5 Mw,’’ zegt woordvoerster Hester van het Loo. ,,De totale capaciteit zou hooguit 10 Mw worden, maar die is nu al verhoogd naar 12,1. Dat is 20 procent meer dan was afgesproken.’’ Volgens Kindveilig Kernhem kloppen de kengetallen over het totaal geïnstalleerd vermogen, die aan hen en aan de leden van de gemeenteraad zijn verschaft, niet met de cijfers uit het contract met NUON. ,,Welke cijfers zijn nu waar,’’ vraagt Hester zich af. Kindveilig Kernhem vraagt om nieuw onderzoek naar duidelijke en betrouwbare cijfers. Wethouder Simon van de Pol vindt dat het primair om de veiligheid gaat en die is volgens hem gegarandeerd. ,,Zo’n onderzoek zou erg duur worden,’’ vult hij aan. ,,Je kunt een veilige centrale bouwen die past in dit gebied. We gaan er goed op toezien dat dit ook echt gebeurt.’’ Dat het totaal vermogen hoger dan 10 Megawatt kan worden, heeft te maken met een mogelijke andere oplossing. Als een alternatieve warmtevoorziening niet haalbaar is, komt er op de plek van de huidige, tijdelijke centrale een warmte/krachtcentrale (WKK = Warmte Kracht Koppeling). Die WKK wekt naast de benodigde warmte voor de wijk ook elektriciteit op. Dat zou energiebesparing opleveren. Voor het opwekken van elektriciteit komen er in de centrale dan twee gasmotoren. Die gasmotoren krijgen een speciale behuizing, zodat de omgeving geen overlast zou mogen ondervinden. In Nederland zouden al veel vergelijkbare installaties staan met de centrale die in Kernhem moet komen. Als voorbeeld werd de warmte/krachtinstallatie in Wageningen getoond.

Read Full Post »

EDE – Voorlichters van gemeente, NUON, brandweer en onderzoeksbureau Oranjewoud/Save informeerden woensdag bewoners van Kernhem over zowel de huidige, tijdelijke warmtecentrale als de definitieve oplossing voor de warmtelevering in Kernhem.

Hester van het Loo van Kindveilig Kernhem had er aan het begin van de inloopavond weinig vertrouwen in. ,,Het zal geen duidelijkheid brengen, maar juist meer verwarring’’ zei ze. ,,Het college had verzekerd dat het totaal geïnstalleerd vermogen nooit groter zou worden dan 10 Megawatt. Na de recente uitbreiding van Nuon is dat al verhoogd naar 12,1 Megawatt. Wij vertrouwen de aangereikte cijfers niet meer. De aangeleverde kengetallen over het totaal geïnstalleerd vermogen zijn tegenstrijdig met de cijfers uit het contract met de Nuon.’’ Wethouder Simon van de Pol legt uit dat er een back up nodig is voor het geval de ene installatie uitvalt. Toch waren verscheidene bewoners best wel tevreden over de informatieavond. Sommigen willen vooral zekerheid dat ze niet in de kou komen te zitten en dat de installatie veilig is. ,,Ik vind dat we goed geïnformeerd worden,’’ zegt een bewoner van Kernhem.

Bron: [Edese Post 18 juni 2009.]

Read Full Post »

Woensdag 29 april 2009 11:49 – EDE STAD

EDE – Energiebedrijf Nuon plaatst in de week van 11 meieen nieuwe omheining rond de tijdelijke warmtecentrale in de wijk Kernhem. Deze nieuwe omheining bestaat uit een hek met verticale spijlen. Kinderen kunnen hierdoor niet meer over het hek heen klimmen.

Het advies om een nieuw hekwerk te plaatsen komt uit een onderzoek dat de gemeente Ede uitvoerde naar de veiligheid van en rondom de warmtecentrale.

Ketel
In de week voor de vervanging van het hek (de week van 4 mei) wordt één van de twee ketels van de warmtecentrale vervangen. Met de vervanging van deze ketel kan de warmtecentrale de wijk ook in strenge winters probleemloos van warmte blijven voorzien. Tijdens de vervanging van de ketel wordt de warmtelevering aan de wijk niet onderbroken

Read Full Post »