Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘n224’ Category

Ten noorden van de N224, de rijksveg die vanaf Arnhem via Ede naar Veenendaal ligt de wijk Kernhem. In het huidige Kernhem staan nu zo’n 1.100 woningen. In de komende jaren moeten daar nog eens 1.900 woningen bijkomen in de zogeheten ‘Vlek B’. De uitbreiding op Kernhem is gepland in de richting van de A30. Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met de aanleg van de benodigde infrastructuur. Tijdens de verdubbeling van de N224 van de Laarwoud naar de A30 zijn de benodigde kruisingen en verkeerslichten aangelegd en nu staat dan eindelijk het bord in de grond.

Vandaag eens op de informatiepagina van de gemeente Ede gekeken, doorverwezen vanaf www.kernhem.nu. Kernhem vlek B, ook wel Kernhem West genoemd wordt volgens de plannen opgebouwd in Scherven en Buurtschappen;

Het onregelmatige straatpatroon van Kernhem verdeelt de wijk in een schervenpatroon. Elke scherf bestaat uit ongeveer veertig woningen. De huizen worden gebouwd met de rode bakstenen en dakpannen die zo kenmerkend zijn voor Kernhem. Wel is er grote variatie in het type woningen in een scherf en de architectuur.

Bewoners kunnen hun auto parkeren op eigen terrein of op parkeerhofjes binnen de scherven. Zo blijven de straten vrij van geparkeerde auto’s. De scherven worden omringd door hagen, die de tuinafscherming vormen.

De buurtschappen onderscheiden zich van de scherven door hun bijzondere ligging. De woningen worden aangepast aan hun specifieke omgeving. Er komen andere typen woningen dan in de rest van de wijk, zoals patiowoningen of drive-inwoningen, en er kan gebruik worden gemaakt van afwijkende bouwmaterialen. De buurtschappen verschillen ook onderling van elkaar. Ze krijgen hierdoor allemaal een eigen karakter.

Dat is natuurlijk het mooie van verkoopbrochures of promotionele artikelen. Het ziet er allemaal prachtig uit. De straten autovrij. Zo is heel Kernhem gepland, inclusief Het Carré op het Nieuwe Landgoed. Er is wel uitgegaan van ongeveer 1.1 auto per huishouden. Huishoudens met twee auto’s – en dat zijn er hier toch erg veel – zijn de pineut.

Zodra er meer informatie is, hoop ik ook een en ander over deze projecten te bloggen. Nu maar hopen dat wij voor die tijd ons oude huis verkocjht hebben.

Read Full Post »

Eerste fase verdubbeling N 224 afgerond

Donderdag 11 december 2008 09:49

EDE – Het eerste gedeelte van de verdubbeling van de N 224 is vrijdag 12 december gereed. Wethouder Peter van ’t Hoog stelt de weg dan om 15.30 uur open voor het verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de A30 en de Laarwoud, waar in de afgelopen maanden hard aan is gewerkt. Ook het nieuwe fietspad langs dit gedeelte van de N 224, aan de zuidzijde, is vrijdag klaar.

Na de zomervakantie is begonnen met de uitvoering van het eerste gedeelte van de verdubbeling. Tussen de op- en afritten van de A30 en de Laarwoud is een geheel nieuwe rijbaan aangebracht. Ook zijn drie kruispunten opnieuw vormgegeven. Voor Kernhem vlek B zijn twee nieuwe kruispunten gemaakt zodat het verkeer uit deze nieuw te bouwen wijk zo snel mogelijk afgewikkeld kan worden.

Ook het bestaande kruispunt met de Laarwoud is aangepast voor de verdubbeling. Dit heeft enige tijd voor overlast gezorgd in de wijk. Al het verkeer moest via de Stakenberg de wijk in en uit. Aan deze situatie komt nu ook een einde.

De nieuwe verdubbelde weg is door de gemeente overgenomen van de provincie. Met het opleveren van de verdubbelde weg komt deze ook binnen de bebouwde kom te liggen, evenals de Lunterseweg tot aan de Doesburgerdijk. De maximale toegestane rijsnelheid op de N224 wordt vanaf de op- en afritten van de A 30 tot de Laarwoud 70 km/h en vanaf de Laarwoud tot het kruispunt met de Proosdijerveldweg 50 km/h.

De gemeente werkt nu aan de plannen voor de uitvoering van fase 2. Dit is het gedeelte tussen de Laarwoud en de Proosdijerveldweg, waar Het Nieuwe Landgoed wordt gebouwd. Naar verwachting wordt hier in het najaar van 2009 mee begonnen. Het vervolgtraject van het fietspad langs de N 224 hoort ook bij deze fase.

Bron: Ede Stad

Read Full Post »

Verkeersbesluit N224

Sinds oktober 2008 valt het gedeelte van de N224 tussen de Proosdijerveldweg en de A30 binnen de bebouwde komgrens.

Op 24 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede besloten om op de N224 tussen de Laarwoud en de A30 een maximum snelheid van 70 km/u in te stellen.

 

Lees de publicatie van dit verkeersbesluit op de website van de Gemeente Ede

Read Full Post »

Werkzaamheden aan rijksweg N224

zondag 21 september 2008 12:01

EDE – De komende tijd zijn er niet alleen werkzaamheden tussen de N224 tussen Kernhem en de A30 voor de verdubbeling van dit deel van de weg, ook vindt er binnenkort groot onderhoud plaats aan het deel tussen de Otterloseweg en de A12 afslag Ede-Oost.

De Provincie Gelderland start op vrijdag 26 september met werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de N224 tussen de Otterloseweg (N304) en de A12 afslag Ede-Oost. De werkzaamheden duren tot en met 24 oktober

Op 15 september is gestart met de verbreding van het fietspad tussen de Groot Ginkelseweg en de inrit van restaurant Juffrouw Tok. Ter hoogte van Juffrouw Tok komt een nieuwe fietspadoversteek en worden de fietspaden tussen de rotonde ter hoogte van de Kazernelaan en de A12 voorzien van nieuw asfalt. Deze werkzaamheden veroorzaken geen verkeershinder en zijn op 24 oktober afgerond.

De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan bestaan uit het opknappen van de rotonde bij de Kazernelaan en het aanbrengen van een geluidsarme toplaag op de hoofdrijbaan. De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan worden in twee fasen uitgevoerd. De werkzaamheden in fase 1 starten op vrijdag 26 september om 19.00 uur en duren tot en met maandagochtend 29 september 6.00 uur. Er wordt gewerkt vanaf de kruising Otterloseweg tot en met de inrit van de Schaapskooi. De werkzaamheden in fase 2 starten op vrijdag 3 oktober om 19.00 uur en duren tot en met maandagochtend 6 oktober 6.00 uur. Er wordt gewerkt vanaf de Schaapskooi tot de afrit van de A12 Ede-Oost.

Tijdens de werkzaamheden rijden de fietsers in twee richtingen over hetzelfde fietspad. Tijdens de werkzaamheden op de rijbaan wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de N224 richting de A30 en via de A12 naar de afslag Ede-Oost en vice versa. Verkeer op de N224 vanuit de richting Kernhem wordt omgeleid via de Raadhuisstraat, Klinkenbergseweg en Emmalaan/Tooroplaan. De omleidingen worden met borden aangegeven. Restaurant Planken Wambuis is tijdens de werkzaamheden in de weekenden alleen bereikbaar vanuit de richting Arnhem. Het pannenkoekenhuis de Langenberg is gedurende het weekend van 26 tot en met 29 september alleen bereikbaar via de Raadhuisstraat en Arnhemseweg. Restaurant Juffrouw Tok en Gonzales, de schaapskooi, Camping Zuid Ginkel en het bezoekerscentrum Zuid Ginkel zijn in het eerste weekend bereikbaar vanuit de richting Arnhem en in het tweede weekend vanuit de richting Ede. Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is informatie te vinden over de werkzaamheden.

Er wordt momenteel ook volop gewerkt aan de verdubbeling van de N224 bij Kernhem. De komende periode wordt gewerkt aan de verdubbeling van het gedeelte vanaf de A30 tot voorbij het kruispunt met de Laarwoud. Volgens planning zijn deze werkzaamheden medio december afgerond. Aangezien de werkzaamheden ook betrekking hebben op het kruispunt N224-Laarwoud zal dit kruispunt voorlopig geheel en soms gedeeltelijk afgesloten zijn. De nieuwe rijbaan van de N224 dient aan beide zijden aangesloten te worden en ook dienen de verkeerslichten aangebracht te worden.

Er zal ook een start worden gemaakt met het aanpakken van het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de N224. Dit pad zal breder gemaakt worden en in beton worden uitgevoerd om te voorkomen dat wortels de verharding beschadigen. Dat betekent dat dit fietspad tijdelijk niet bruikbaar is. Het fietsverkeer zal daarom tijdelijk via de Laan van Kernhem en een tijdelijk fietspad aan de noordzijde van de N224 ter hoogte van vlek B worden afgewikkeld.

Tekeningen van de bebording van de twee uitvoeringsfasen en de tijdelijke voorzieningen zoals het fietspad zijn in te zien op www.ede.nl. Onder het kopje verkeer en vervoer staat het project verdubbeling N224.

Bron: Ede Stad

Read Full Post »

Het nieuwe landgoed met daarin het Carré en het voorzieningencluster is maar één van de nieuwbouwprojecten die binnenkort van start gaan in Ede. Daar moet ook de infrastructuur op aangepast worden. De eerste stap is de verbreding van de N224, de Rijksweg Veenendaal – Arnhem die in Ede tussen de wijken Veldhuizen en Kernhem doorloopt.

N224 krijgt dubbele rijbaan

woensdag 09 juli 2008

EDE – Voor het einde van het jaar moet de verdubbeling van de rijbaan langs de Edese wijk Kernhem een feit zijn. De dubbele rijbaan loopt dan van de aansluiting met de A30 tot aan de verdieping waar straks het Nieuwe Landgoed gebouwd wordt. Het tweede gedeelte, tot aan de Lunterseweg, komt volgend jaar aan bod.

De functie van de N224 zal straks meer gericht zijn op intern stadsverkeer en wordt na de werkzaamheden een weg binnen de bebouwde kom. De maximumsnelheid tussen de A30 en het kruispunt Laarwoud wordt dan 70 kilometer per uur. Vanaf kruispunt Laarwoud tot de Lunterseweg mag dan niet harder dan 50 kilometer per uur gereden worden.

Automobilisten zullen weinig hinder ondervinden van de verbreding, zegt wethouder Van ’t Hoog van Ede. “De nieuwe rijbaan wordt aangelegd terwijl de oude in gebruik blijft. Bij de verbetering van de oude rijweg en kan het verkeer gebruik maken van de nieuw aangelegde rijbaan.” Fietsverkeer wordt omgeleid via de Laan van Kernhem en een tijdelijk fietspad ter hoogte van Kernhem vlek B.

Na de verdubbeling kunnen fietsers alleen nog gebruik maken van het fietspad aan de zuidzijde van de N224. Daar komt een tweebaans fietspad.

De aanleg van de weg is beraamd op 2,5 tot 3 miljoen euro en is volgens de gemeente belangrijk om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Van ’t Hoog: “Er komen straks in Kernhem 1900 woningen bij die ook ontsloten moeten worden. Gevoegd bij het verkeer dat er nu al is en een stukje groei maakt deze verbreding gewoon noodzakelijk.”

De wethouder zegt de schrik van aanwonenden dat de weg straks bijna door hun tuin loopt, te begrijpen. “Maar dat de weg verbreed moest worden, was bekend voordat die huizen gebouwd werden. Nu is er een groenstrook, maar die was al bedoeld voor verdubbeling van de rijbaan.”

Voor de aanleg van de weg worden een aantal bomen gekapt, maar er komt een dubbele rij bomen voor terug en ook in de middenberm worden bomen geplant. ” Zo blijven de groene zichtlijnen gehandhaafd”, meent Van ’t Hoog.

Bron: De Gelderlander

Situatieschets N224 ter hoogte van Kernhem vlek B

Situatieschets N224 ter hoogte van Kernhem vlek BTrace N224 t.h.v. Kernhem

Read Full Post »

Nieuwsflits Gemeente Ede (Maart)

De nieuwe Nieuwsflits van de gemeente Ede gaat over de werkzaamheden aan de N224. Op 5 en 6 maart is er een inspraak avond, de aansluiting N224 bij Kernhem Vlek A (Laarwoud) en de wijzigingen in het fietspad.

Maquette van de N224 t.h.v. de aansluiting Laarwoud

Maquette van de N224 t.h.v. de aansluiting Laarwoud

Download de Nieuwsflits hier

Read Full Post »