Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Kernhem’ Category

Verdeeldheid in Kernhem

Afgelopen weekend was er al het eerste bericht in de Edese post met updates rondom de warmtecentrale die Kernhem op temperatuur moet houden. De Edese Post weidt er vandaag nog een bericht aan. Waar het artikel van 18 juni nog eindigde met een bewoner die de informatie voorziening uitstekend vondt, is het artikel van vandaag een andere mening toegedaan.
EDE – In basisschool De Meander was vorige week een inloop over de huidige, tijdelijke warmtecentrale in Kernhem en een mogelijke definitieve oplossing voor de toekomstige warmtelevering. De meningen zijn verdeeld over de juiste informatieverschaffing.

Kindveilig Kernhem noemt de verstrekte informatie onduidelijk en juist verwarrend. ,,Na een recente uitbreiding door NUON is het vermogen van een van de twee containers vergroot van 2,5 Megawatt naar 7,5 Mw,’’ zegt woordvoerster Hester van het Loo. ,,De totale capaciteit zou hooguit 10 Mw worden, maar die is nu al verhoogd naar 12,1. Dat is 20 procent meer dan was afgesproken.’’ Volgens Kindveilig Kernhem kloppen de kengetallen over het totaal geïnstalleerd vermogen, die aan hen en aan de leden van de gemeenteraad zijn verschaft, niet met de cijfers uit het contract met NUON. ,,Welke cijfers zijn nu waar,’’ vraagt Hester zich af. Kindveilig Kernhem vraagt om nieuw onderzoek naar duidelijke en betrouwbare cijfers. Wethouder Simon van de Pol vindt dat het primair om de veiligheid gaat en die is volgens hem gegarandeerd. ,,Zo’n onderzoek zou erg duur worden,’’ vult hij aan. ,,Je kunt een veilige centrale bouwen die past in dit gebied. We gaan er goed op toezien dat dit ook echt gebeurt.’’ Dat het totaal vermogen hoger dan 10 Megawatt kan worden, heeft te maken met een mogelijke andere oplossing. Als een alternatieve warmtevoorziening niet haalbaar is, komt er op de plek van de huidige, tijdelijke centrale een warmte/krachtcentrale (WKK = Warmte Kracht Koppeling). Die WKK wekt naast de benodigde warmte voor de wijk ook elektriciteit op. Dat zou energiebesparing opleveren. Voor het opwekken van elektriciteit komen er in de centrale dan twee gasmotoren. Die gasmotoren krijgen een speciale behuizing, zodat de omgeving geen overlast zou mogen ondervinden. In Nederland zouden al veel vergelijkbare installaties staan met de centrale die in Kernhem moet komen. Als voorbeeld werd de warmte/krachtinstallatie in Wageningen getoond.

Read Full Post »

Ten noorden van de N224, de rijksveg die vanaf Arnhem via Ede naar Veenendaal ligt de wijk Kernhem. In het huidige Kernhem staan nu zo’n 1.100 woningen. In de komende jaren moeten daar nog eens 1.900 woningen bijkomen in de zogeheten ‘Vlek B’. De uitbreiding op Kernhem is gepland in de richting van de A30. Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met de aanleg van de benodigde infrastructuur. Tijdens de verdubbeling van de N224 van de Laarwoud naar de A30 zijn de benodigde kruisingen en verkeerslichten aangelegd en nu staat dan eindelijk het bord in de grond.

Vandaag eens op de informatiepagina van de gemeente Ede gekeken, doorverwezen vanaf www.kernhem.nu. Kernhem vlek B, ook wel Kernhem West genoemd wordt volgens de plannen opgebouwd in Scherven en Buurtschappen;

Het onregelmatige straatpatroon van Kernhem verdeelt de wijk in een schervenpatroon. Elke scherf bestaat uit ongeveer veertig woningen. De huizen worden gebouwd met de rode bakstenen en dakpannen die zo kenmerkend zijn voor Kernhem. Wel is er grote variatie in het type woningen in een scherf en de architectuur.

Bewoners kunnen hun auto parkeren op eigen terrein of op parkeerhofjes binnen de scherven. Zo blijven de straten vrij van geparkeerde auto’s. De scherven worden omringd door hagen, die de tuinafscherming vormen.

De buurtschappen onderscheiden zich van de scherven door hun bijzondere ligging. De woningen worden aangepast aan hun specifieke omgeving. Er komen andere typen woningen dan in de rest van de wijk, zoals patiowoningen of drive-inwoningen, en er kan gebruik worden gemaakt van afwijkende bouwmaterialen. De buurtschappen verschillen ook onderling van elkaar. Ze krijgen hierdoor allemaal een eigen karakter.

Dat is natuurlijk het mooie van verkoopbrochures of promotionele artikelen. Het ziet er allemaal prachtig uit. De straten autovrij. Zo is heel Kernhem gepland, inclusief Het Carré op het Nieuwe Landgoed. Er is wel uitgegaan van ongeveer 1.1 auto per huishouden. Huishoudens met twee auto’s – en dat zijn er hier toch erg veel – zijn de pineut.

Zodra er meer informatie is, hoop ik ook een en ander over deze projecten te bloggen. Nu maar hopen dat wij voor die tijd ons oude huis verkocjht hebben.

Read Full Post »

Vorige week heb ik een klein artikeltje geschreven over het oude Kernhem, het Landgoed en de sage van het Witte Wief. Tijdens de Gelderse regiodag morgen wordt daar in Huis Kernhem ook aandacht aan besteedt:
EDE – Tijdens de Gelderse Regiodag op zaterdag 20 juni verzorgt Stichting Kernhem de vertelling van de Veluwse sage ‘De Witte Juffer’.

Deze spannende sage zal twee keer verteld worden door mevrouw L. Verschuur van de Jac. Gazenbeek Stichting. Belangstellenden kunnen dit gratis bijwonen in de sfeervolle kruidentuin op Landgoed Kernhem te Ede.

De aanvangstijden zijn 14.00 uur en 15.30 uur. De kruidentuin is naast Huis Kernhem aan de Kernhemseweg 7. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar binnen.

Landgoed Kernhem behoort tot de oudste landgoederen van Nederland. Het is een ideaal startpunt voor een wandeling of fietstocht die voert langs enkele waterpartijen, een doolhof, bloedsteen, statige lanen en een vleermuizenreservaat. Het voormalige landhuis Huis Kernhem wordt beheerd door Stichting Kernhem. Het landhuis wordt onder andere gebruikt voor exposities en koffieconcerten.

Read Full Post »

EDE – Voorlichters van gemeente, NUON, brandweer en onderzoeksbureau Oranjewoud/Save informeerden woensdag bewoners van Kernhem over zowel de huidige, tijdelijke warmtecentrale als de definitieve oplossing voor de warmtelevering in Kernhem.

Hester van het Loo van Kindveilig Kernhem had er aan het begin van de inloopavond weinig vertrouwen in. ,,Het zal geen duidelijkheid brengen, maar juist meer verwarring’’ zei ze. ,,Het college had verzekerd dat het totaal geïnstalleerd vermogen nooit groter zou worden dan 10 Megawatt. Na de recente uitbreiding van Nuon is dat al verhoogd naar 12,1 Megawatt. Wij vertrouwen de aangereikte cijfers niet meer. De aangeleverde kengetallen over het totaal geïnstalleerd vermogen zijn tegenstrijdig met de cijfers uit het contract met de Nuon.’’ Wethouder Simon van de Pol legt uit dat er een back up nodig is voor het geval de ene installatie uitvalt. Toch waren verscheidene bewoners best wel tevreden over de informatieavond. Sommigen willen vooral zekerheid dat ze niet in de kou komen te zitten en dat de installatie veilig is. ,,Ik vind dat we goed geïnformeerd worden,’’ zegt een bewoner van Kernhem.

Bron: [Edese Post 18 juni 2009.]

Read Full Post »

Na alle nieuwbouw verhalen over Het Nieuwe Landgoed ook maar eens stil staan bij het oude landgoed, het Landgoed Kernhem en het Huis Kernhem. Het landgoed zelf behoort tot de oudste van Nederland en het huidige Huis Kernhem is rond 1803 gebouwd.

Huize Kernhem

Huize Kernhem

“In de 12e, 13e en 14e eeuw hebben Geldersen en Stichtenaren regelmatig met elkaar overhoop gelegen. Dit heeft de bouw van een groot aantal kastelen, burchten en versterkte huizen aan de rand van de veenmoerassen tot gevolg gehad. De burcht Kernhem bij Ede was een steunpunt van de Hertogen van Gelre. Het steunpunt werd meerdere malen in de as gelegd, maar versterkt weer opgebouwd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog viel de burcht in Spaanse handen. Kernhem was een Gelders leen vanaf 1426. Dit was niet altijd plezierig, want de leenman had de verplichting onder alle omstandigheden klaar te staan voor de leenheer. Udo de Booze stond bij Arnoud, Hertog van Gelre, in een goed blaadje en werd leenman van Kernhem.”  [ Huis Kernhem]

Tijdens deze lange geschiedenis heeft het landgoed vele illustere bewoners gekend, de meest bekende is waarschijnlijk wel De Witte Juffer, of – zoals de Edenaren haar noemen – Het Witte Wief. De legende wil dat de knappe dochter van de zevende landheer haar liefdesverdriet om een jonge ridder nimmer te boven is gekomen. Vooral in stormachtige nachten zou haar geestverschijning tussen de oude bomen van het landgoed zweven.

Het verhaal van het Witte Wief is onder andere in de Suske en Wiske te lezen (weliswaar een vrije vertaling)

Suske en Wiske: Het Witte Wief

Suske en Wiske: Het Witte Wief

Meer links met informatie over de geschiedenis van het Landgoed Kernhem:

Read Full Post »

Woensdag 29 april 2009 11:49 – EDE STAD

EDE – Energiebedrijf Nuon plaatst in de week van 11 meieen nieuwe omheining rond de tijdelijke warmtecentrale in de wijk Kernhem. Deze nieuwe omheining bestaat uit een hek met verticale spijlen. Kinderen kunnen hierdoor niet meer over het hek heen klimmen.

Het advies om een nieuw hekwerk te plaatsen komt uit een onderzoek dat de gemeente Ede uitvoerde naar de veiligheid van en rondom de warmtecentrale.

Ketel
In de week voor de vervanging van het hek (de week van 4 mei) wordt één van de twee ketels van de warmtecentrale vervangen. Met de vervanging van deze ketel kan de warmtecentrale de wijk ook in strenge winters probleemloos van warmte blijven voorzien. Tijdens de vervanging van de ketel wordt de warmtelevering aan de wijk niet onderbroken

Read Full Post »

Groen licht voor Kernhem

Na behoorlijk heen en weer gedimdam over een vermeende Dassenburcht en andere zeldzame exotische afwijkingen in de velden aan de rand van Ede, gekluts in de Raad en buurtvereniging over de stadsverwarming is er dan eindelijk groen licht op het bestemmingsplan gekomen voor Kernhem West, oftewel ‘Vlek B’

Groen licht bestemmingsplan Kernhem, ondanks ‘warmtecentrale-kwestie’

Door: Freek Wolff | woensdag 21 januari 2009 16:45
EDE – ,,Het is een mooie dag”, zegt wethouder Simon van de Pol. Het bestemmingsplan Kernhem is bij de Raad van State goedgekeurd. Dat betekent groen licht voor 1920 woningen (in vlek B aan de westzijde bij de A30). Alleen vindt de rechtbank dat de locatie van de tijdelijke warmtecentrale aan het Hogewoud, dichtbij basisschool De Meander, geen schoonheidsprijs verdient.

Lees verder: Groen licht bestemmingsplan Kernhem, ondanks ‘warmtecentrale-kwestie (Ede Stad)

Read Full Post »

Older Posts »