Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2008

Werkzaamheden aan rijksweg N224

zondag 21 september 2008 12:01

EDE – De komende tijd zijn er niet alleen werkzaamheden tussen de N224 tussen Kernhem en de A30 voor de verdubbeling van dit deel van de weg, ook vindt er binnenkort groot onderhoud plaats aan het deel tussen de Otterloseweg en de A12 afslag Ede-Oost.

De Provincie Gelderland start op vrijdag 26 september met werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de N224 tussen de Otterloseweg (N304) en de A12 afslag Ede-Oost. De werkzaamheden duren tot en met 24 oktober

Op 15 september is gestart met de verbreding van het fietspad tussen de Groot Ginkelseweg en de inrit van restaurant Juffrouw Tok. Ter hoogte van Juffrouw Tok komt een nieuwe fietspadoversteek en worden de fietspaden tussen de rotonde ter hoogte van de Kazernelaan en de A12 voorzien van nieuw asfalt. Deze werkzaamheden veroorzaken geen verkeershinder en zijn op 24 oktober afgerond.

De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan bestaan uit het opknappen van de rotonde bij de Kazernelaan en het aanbrengen van een geluidsarme toplaag op de hoofdrijbaan. De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan worden in twee fasen uitgevoerd. De werkzaamheden in fase 1 starten op vrijdag 26 september om 19.00 uur en duren tot en met maandagochtend 29 september 6.00 uur. Er wordt gewerkt vanaf de kruising Otterloseweg tot en met de inrit van de Schaapskooi. De werkzaamheden in fase 2 starten op vrijdag 3 oktober om 19.00 uur en duren tot en met maandagochtend 6 oktober 6.00 uur. Er wordt gewerkt vanaf de Schaapskooi tot de afrit van de A12 Ede-Oost.

Tijdens de werkzaamheden rijden de fietsers in twee richtingen over hetzelfde fietspad. Tijdens de werkzaamheden op de rijbaan wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de N224 richting de A30 en via de A12 naar de afslag Ede-Oost en vice versa. Verkeer op de N224 vanuit de richting Kernhem wordt omgeleid via de Raadhuisstraat, Klinkenbergseweg en Emmalaan/Tooroplaan. De omleidingen worden met borden aangegeven. Restaurant Planken Wambuis is tijdens de werkzaamheden in de weekenden alleen bereikbaar vanuit de richting Arnhem. Het pannenkoekenhuis de Langenberg is gedurende het weekend van 26 tot en met 29 september alleen bereikbaar via de Raadhuisstraat en Arnhemseweg. Restaurant Juffrouw Tok en Gonzales, de schaapskooi, Camping Zuid Ginkel en het bezoekerscentrum Zuid Ginkel zijn in het eerste weekend bereikbaar vanuit de richting Arnhem en in het tweede weekend vanuit de richting Ede. Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is informatie te vinden over de werkzaamheden.

Er wordt momenteel ook volop gewerkt aan de verdubbeling van de N224 bij Kernhem. De komende periode wordt gewerkt aan de verdubbeling van het gedeelte vanaf de A30 tot voorbij het kruispunt met de Laarwoud. Volgens planning zijn deze werkzaamheden medio december afgerond. Aangezien de werkzaamheden ook betrekking hebben op het kruispunt N224-Laarwoud zal dit kruispunt voorlopig geheel en soms gedeeltelijk afgesloten zijn. De nieuwe rijbaan van de N224 dient aan beide zijden aangesloten te worden en ook dienen de verkeerslichten aangebracht te worden.

Er zal ook een start worden gemaakt met het aanpakken van het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de N224. Dit pad zal breder gemaakt worden en in beton worden uitgevoerd om te voorkomen dat wortels de verharding beschadigen. Dat betekent dat dit fietspad tijdelijk niet bruikbaar is. Het fietsverkeer zal daarom tijdelijk via de Laan van Kernhem en een tijdelijk fietspad aan de noordzijde van de N224 ter hoogte van vlek B worden afgewikkeld.

Tekeningen van de bebording van de twee uitvoeringsfasen en de tijdelijke voorzieningen zoals het fietspad zijn in te zien op www.ede.nl. Onder het kopje verkeer en vervoer staat het project verdubbeling N224.

Bron: Ede Stad

Read Full Post »